بیا تو مداحی

دانلود تلاوت صوتی سوره های قرآن

جهت دانلود صوتی سوره های قرآن بر روی فایل های زیر کلیک کنید و اگر با مشکلی مواجه شدید به پایگاه اینترنتی خورشید آل یاسین مراجعه فر مائید www.piy.ir
جهت بروز مشکل به صفحه زیر مراجعه نمائید .جهت دانلود از سایت اصلی و بدون نقص بر روی اینجا کلیک کنید

پسورد فایل ها : www.pelak313.com


1. Al-Fatihah                                                      دانلود سوره حمد MP3
4. An-Nisa'                                                         دانلود سوره نساMP3
5. Al-Ma'idah                                                     دانلود سوره مائده MP3
6. Al-'An`am                                                     دانلود سوره انعام MP3
7. Al-'A`raf                                                        دانلود سوره اعراف MP3
8. Al-'Anfal                                                        دانلود سوره انفال MP3
9. At-Tawbah                                                     دانلود سوره توبه MP3
10. Yunus                                                          دانلود سوره یونس MP3
11. Hud                                                             دانلود سوره هود MP3
15. Al-Hijr                                                          دانلود سوره حجر MP3
17. Al-'Isra'                                                        دانلود سوره اسراء MP3
18. Al-Kahf                                                        دانلود سوره کهف MP3
19. Maryam                                                        دانلود سوره مریم MP3
20. Taha                                                            دانلود سوره طاهاMP3
59. Al-Hashr                                                         دانلود سوره حشر MP3
+ نوشته شده در  2010/8/12ساعت 16:4  توسط هادی گوهری  |